top of page

'Een kind heeft zelf veel in huis om problemen op te kunnen lossen. Een kindercoach helpt een kind het zelf te kunnen.'

Kindercoaching

Mijn doel is om kinderen vanaf 5 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen op een oplossingsgerichte manier te coachen. In het verlengde hiervan bied ik ondersteuning aan hun ouders/opvoeders. Indien een kind uit balans is, om welke reden dan ook niet goed in zijn/haar kracht staat, kan ik een kind helpen. Ik ga uit van een hulpvraag. In een Intakegesprek kunnen we met elkaar de hulpvraag vaststellen. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Door gebruik te maken van oplossingsgerichte methodieken, wil ik een kind helpen weer in balans te komen. Het ontwikkelen van een goed zelfbeeld, vind ik hierbij van groot belang voor een kind. Samen met het kind gaan we aan de slag om het kind nieuwe vaardigheden te leren. Een kind heeft zelf veel in huis om problemen op te kunnen lossen. Een kindercoach helpt een kind het zelf te kunnen.

 

Omdat ik zelf geloof en heb ervaren dat Bloesem Remedies kinderen enorm goed helpen weer in balans te komen en dichter bij zichzelf te blijven, maak ik meestal een combinatie van Kindercoaching en Bloesem Remedies. 

Dit doe ik uiteraard alleen wanneer ouders en kind hiermee instemmen. 

bottom of page